Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo nộp Đồ án tốt nghiệp-Thông báo số 2

Cập nhật 25/08/2021 - 09:31:36 PM (GMT+7)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

    KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ONLINE

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

                                         Kính gửi: Quý thầy, cô hướng dẫn và sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

Nhằm thực hiện tốt nhất việc tổ chức lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng ngày 4 tháng 9 năm 2021, cũng như tạo thuận lợi nhiều nhất cho sinh viên và Hội đồng chấm tốt nghiệp, Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Công trình trân trọng thông báo về việc nộp bài của sinh viên như sau:

 1. QUY ĐỊNH NỘP BÀI
  1. Sinh viên dùng mail MSSV@student.stu.edu.vn, mở Google Drive và upload bài nộp lên Google Drive, bấm chia sẻ, gởi cho địa chỉ nộp, hoặc chép đường link và gởi đường link về địa chỉ nộp. Lưu ý, gỡ bỏ hạn chế sao cho thầy cô chấm bài có thể xem được.
  2. Sinh viên thuộc Hội đồng nào thì nộp bài cho Hi đồng đó.
  3. Nộp file Thuyết minh (.pdf) và file bản vẽ (.pdf) không cần nén.
 2. ĐỊA CHỈ MAIL NỘP BÀI

                    HĐ 1: Thầy Hà Công Huy, Email: huy.hacong@stu.edu.vn

                    HĐ 2: Thầy Nguyễn Duy Cường, Email: cuong.nguyenduy@stu.edu.vn

                    HĐ 3: Thầy Nguyễn Tuấn Anh, Email: anh.nguyentuan@stu.edu.vn

                    HĐ 4: Thầy Nguyễn Công Huân, Email: huan.nguyencong@stu.edu.vn

                   HĐ 5: Thầy Châu Minh Hiếu, Email: hieu.chauminh@stu.edu.vn

                  HĐ 6: Thầy Ngô Hồng Đức, E mail: duc.ngohong@stu.edu.vn

                  HĐ 7: Thầy Trần Anh Trung, Email: trung.trananh@stu.edu.vn

                  HĐ 8: Thầy Huỳnh Thanh Vũ, Email: vu.huynhthanh@stu.edu.vn

                  HĐ 9: Cô Tạ Thùy Trang, Email: trang.tathuy@stu.edu.vn

 1. HẠN CHÓT NỘP BÀI: 17g00 Ngày 28/8/2021
 2. TRẢ BÀI SINH VIÊN: Ngày 3/9/2021.
 3. CHẤM TỐT NGHIỆP ONLINE: 8g00 Thứ 7- ngày 4/9/2021
 4. Danh sách sinh viên các HĐ kèm theo thông báo này
 5. Việc sửa đổi quy định nộp bài này hoàn toàn vì lợi ích của sinh viên, do đó đề nghị tất cả sinh viên liên quan chấp hành thật tốt.  

                                                                                                                                TP.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2021

                                                                                                                                            P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                            ThS. Trần Tấn Quốc


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật