Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch Zoom bảo vệ ĐA Kết cấu thép-GVHD: Thầy Hà Công Huy_HK2_NH 2020-2021

Cập nhật 23/07/2021 - 07:35:44 AM (GMT+7)

Lịch bảo vệ ĐA Kết cấu thép-GVHD: Thầy Hà Công Huy

Thời gian: 24 tháng 7 năm 2021 - Lúc  09:00 sáng 

ID cuộc họp: 993 1714 6787
Mật mã: 155236

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật