Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch bảo vệ online ĐA Bê tông cốt thép 1-HK2_NH 2020-2021-GVHD: Huỳnh Thanh Vũ

Cập nhật 14/07/2021 - 02:57:56 PM (GMT+7)

LỊCH BẢO VỆ ONLINE

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I (GVHD: HUỲNH THANH VŨ)

 

NGÀY

THỜI GIAN

ZOOM

THỨ 7 – 24/07/2021

14h - …..

Meeting ID: 916 4514 5072

Passcode: 121123

GHI CHÚ:

  • Sinh viên nộp file mềm (pdf: thuyết minh A4 + bản vẽ A1, gộp chung 1 file) trước ngày 23/07/2021 qua địa chỉ email: vu.huynhthanh@stu.edu.vn. Tên file theo cấu trúc: TenHo _Mã số SV_ DABTCT1 VD: NguyenVanA_DH890282_ DABTCT1.
  • Theo lịch bảo vệ ở trên, SV join vào zoom và chờ đến lượt bảo vệ. Giảng viên sẽ accept lần lượt từng sinh viên vào phòng zoom.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật