Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo nộp bài & bảo vệ ĐA Thi công 1, ĐA Thi công 2 Học kỳ 2_Năm học 2020-2021

Cập nhật 13/07/2021 - 03:33:41 PM (GMT+7)

- Thông báo nộp bài: Sinh viên xem chi tiết tại đây

- Thời gian bảo vệ chi tiết từng sinh viên: Sinh viên xem chi tiết tại đây

- Zoom bảo vệ Đồ án Thứ 7-ngày 24/7:    ID cuộc họp: 939 1735 9224           Mật mã: 141234

- Zoom bảo vệ Đồ án Chủ nhật-ngày 25/7/2021:      ID cuộc họp: 928 9083 6909         Mật mã: 141567

Thầy Giang nhắn: Lúc 13g45 ngày 17/7/2021 sinh viên cần theo dõi tin nhắn trên nhóm chat zalo ĐA thi công 1 ĐA thi công 2 để biết ID và Pass tham gia buổi Zoom giải đáp thắc mắc và hướng dẫn vào 17/7 lúc 14 giờ cho ĐA Thi công 1 và 16 giờ cho ĐA Thi công 2


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật