Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Sinh viên làm đồ án BTCT1, BTCT2 và Đồ án Kết cấu thép do thầy Trần Công Lai hướng dẫn

Cập nhật 08/07/2021 - 10:58:48 AM (GMT+7)

Các em cố gắng hoàn tất đồ án, yêu cầu xong trước 20/7/2021. Sau 20/7 nếu không còn giãn cách thì chúng ta sẽ bảo vệ trực tiếp, nếu chưa được phép tiếp xúc thì sẽ tiến hành bảo vệ online. Ngày bảo vệ sẽ phải trước 25/7. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng thống nhất & chốt lại sau. Vậy nhé !


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật