Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch hướng dẫn online ĐA Bê tông cốt thép 1-Thầy Huỳnh Thanh Vũ hướng dẫn

Cập nhật 05/07/2021 - 07:23:29 AM (GMT+7)

NGÀY

THỜI GIAN

ZOOM

THỨ 7 – 10/07/2021

14h-14h45

Meeting ID: 971 0046 6957

Passcode: 8Efhq0

 

14h45-15h30

Meeting ID: 768 087 1846

Passcode: NYACr0

THỨ 7 – 17/07/2021

14h-14h45

Meeting ID: 768 087 1846

Passcode: NYACr0

 

14h45-15h30

Meeting ID: 978 4218 1031

Passcode: 6QDWZZ

 

LỊCH BẢO VỆ DỰ KIẾN:  19/7 -> 24/7. Sẽ thông báo cụ thể sau. Lưu ý theo dõi web thường xuyên. 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật