Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Sinh viên lớp D18_XD01+02+C16_XD01 học môn Tham quan

Cập nhật 04/07/2020 - 01:02:13 PM (GMT+7)

Địa điểm tổ chức môn học Tham quan :

  1. Công Trình Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn – Tham quan vào sáng Thứ Bảy, ngày 04/7/2020;
  2. Dự án Khu tái định cư Thủ Thiêm, Đường Mai Chí Thọ, Quận 2 – Dự kiến tham quan vào sáng Thứ Bảy, ngày 11/7/2020.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật