Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành CNTP

Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành CNTP
  • Ngày 27/4/2020
  • Online
  • Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành CNTP khóa 2

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, khóa 2 chuyên nhành Công nghệ Thực phẩm của STU đã hoàn tất các nội dung của chương trình đào tạo. Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của trường, ngày 27/4/2020, Nhà trường họp để xét tốt nghiệp.

Các Nội Dung Liên Quan