Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

STU bắt đầu đào tạo trực tuyến

STU bắt đầu đào tạo trực tuyến
  • Ngày 13/4/2020
  • Trường đại học Công nghệ Sài Gòn - 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM
  • STU bắt đầu đào tạo trực tuyến

Nhằm đảm bảo lợi ích người học, sau thời gian chuẩn bị và taaph huấn nghiêm túc, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn bắt đầu triển khai đào tạo trực tuyến.

Các Nội Dung Liên Quan