Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Cơ Điện tử
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn Thông
Chương trình Trực tiếp Chúc mừng Năm mới của lãnh đạo STU
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Kỹ thuật Xây dựng
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Công nghệ Thực phẩm
Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021
Trao giải cuộc thi
STU tổ chức Hội diễn văn nghệ Khối thi đua 21 Chủ đề:
Lễ phát động chương trình đóng góp kinh phí mua vắc-xin Covid-19
Khai giảng năm học mới 2020 -2021
“Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc – Ngành luôn  khát nguồn nhân lực”
“Nhóm ngành Thiết kế Công nghiệp, truyền thông đa phương  tiện – Ngành của sự sáng tạo và đam mê”