Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

TS. Mai Đức Khôi

TS. Mai Đức Khôi

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Kết Cấu Xây Dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: khoi.maiduc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Kết cấu thép
  •  Kết cấu gỗ
  • Phần tử hữu hạn
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  Kết cấu gỗ
  •  Phương pháp phần tử hữu hạn
  •  Động lực học công trình
  Thực Tế
  • Phần tử hữu hạn
  • Kết cấu gỗ 
  • Kết cấu thép
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tiến sĩ: kết cấu xây dựng, đại học bang Washington, Hoa Kỳ         
  • Thạc sỹ: kết cấu xây dựng, đại học Nagaoka, Nhật Bản 
  • Đại học: xây dựng cầu đường, đại học Bách Khoa, Tp. HCM