Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Hà Công Huy

ThS. Hà Công Huy

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Cơ học đất - Nền móng - Quản lý xây dựng
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: huy.hacong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Cơ học đất
  • Nền móng
  • Quản lý xây dựng
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Lĩnh vực công trình trên đất yếu
  • Quản lý xây dựng
  Thực Tế
  • Thiết kế công trình xây dựng
  • Quản lý thi công xây dựng
  • Quản lý doanh nghiệp xây dựng
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại Học chuyên ngành XDDD & CN – ĐHBK Tp.HCM
  • Cao Học chuyên ngành Công trình trên đất yếu – ĐHBK Tp.HCM
  • Cao Học chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng – AIT - Thailand