Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 1

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 1
  • Ngày 16/03/2024
  • phòng Truyền hình - Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 1

Thời gian: 10g00 ngày 16/3/2024

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan