Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Công bố kết quả tuần 7 Cuộc thi ảnh & video "Ấn tượng STU 2023"

Công bố kết quả tuần 7 Cuộc thi ảnh & video
  • Ngày 11/07/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả tuần 7 Cuộc thi ảnh & video "Ấn tượng STU 2023"

Thời gian: 16g00 ngày 11/7/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan