Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Ban ĐB&KĐCLGD

Nhân sự phụ trách công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại các đơn vị (Hết hiệu lực)

Cập nhật 11/11/2020 - 03:46:48 PM (GMT+7)

Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-DSG-HCQT ngày 12/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với các nhân sự chuyên trách chính.

 

Ngoài ra, nhà trường còn có lực lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên phụ trách công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại các đơn vị được cập nhật theo quyết định số 146/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD ngày 11/11/2020 với 63 người.

 

Quyết định số 146/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD đính kèm.