Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Ban ĐB&KĐCLGD

Quyết định thành lập Ban ĐB&KĐCLGD và Thông tin liên hệ

Cập nhật 12/12/2013 - 04:24:51 AM (GMT+7)

Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

 

Địa chỉ: Phòng A.104, 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: bandbclstu@gmail.com

Điện thoại: (028) 3850 8670

                    (028) 3850 5520 - ext. 213

Thông tin khác:

Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-DSG-HCQT ngày 12/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Quyết định đính kèm