Mã Trường

Mã Trường
photo-210

Các hoạt động

Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Cập nhật 06/07/2020 - 03:43:20 AM (GMT+7)

Thực hiện công văn số 279-CV/BTGĐUK, ngày 29/05/2020 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học Cao TP. HCM.

Đảng ủy trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, giới thiệu Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Ban Tuyên Giáo trung ương phát hành. 

Xem tại đây. 

THPT