Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Chương trình đào tạo

Quyết định hiệu chỉnh và công bố chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 14/12/2020 - 03:30:22 AM (GMT+7)

Ngày 21/12/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 619-20/QĐ-DSG-ĐT về việc Hiệu chỉnh và công bố Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh Trình độ đại học hệ chính quy - Mã ngành 7340101

Tải về xem tại đây.


Giới Thiệu STU