Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Chương trình đào tạo

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019

Cập nhật 29/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Số:     /QT-DSG                                                                          TPHCM, ngày 29 tháng 12 năm 2019

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Rà soát, cập nhật 2019)

1.     THÔNG TIN CHUNG

[1]  Tên chương trình:             Cử nhân Quản trị Kinh doanh

[2]  Trình độ đào tạo:              Đại học

[3]  Tên văn bằng:                   Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh  

[4]  Thời gian đào tạo:            4 năm

[5]  Ngành đào tạo:                  QUẢN TRỊ KINH DOANH (QTKD)

[6]  Chuyên ngành đào tạo:    Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Tổng  hợp

                                                Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing

                                                Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Tài chính

[7]  Mã ngành đào tạo:            [7340101]

[8]  Loại hình đào tạo:             Chính quy tập trung

[9]  Tên Khoa:                         Khoa Quản Trị Kinh Doanh

[10] Trường cấp bằng:            Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

[11] Cơ sở tổ chức giảng dạy: Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

[12] Tiêu chí tuyển sinh:            + Nhu cầu lao động của thị trường

                                                   + Số SV trên giảng viên quy đổi

                                                   + Trường được kiểm định chất lượng.

 

2.  SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA CTĐT

  • SỨ MẠNG:  Góp phần cung cấp nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.
  • TẦM NHÌNTrở thành Khoa đào tạo ngành  Quản trị kinh doanh  với chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận.
  • TRIẾT LÝ:      Giỏi chuyên môn – Đạo đức nghề nghiệp và

                                           Trách nhiệm xã hội

Mô tả:  CTĐT ngành QTKD của Khoa được thiết kế  theo hướng ứng dụng, giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, nắm vững kiến thức và kỹ năng  chuyên ngành. Chương trình được hiện thực hóa bởi đội ngũ giảng viên có năng lực và nhiệt huyết, cùng hợp tác với các bên liên quan tham gia vào quá trình giáo dục, để đào tạo nhân lực có chuyên môn giỏi.

        CTĐT ngành QTKD chú trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp, với mong muốn người học nhận thức được kinh doanh trước hết phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chữ tín, giữ gìn thương hiệu và hình ảnh quốc gia, sản phẩm và dịch vụ tốt để  thỏa mãn nhu cầu xã hội.

       Cùng với chương trình tài trợ Khởi nghiệp của Hội đồng Anh về  Công dân tích cực – Doanh  nghiệp xã hội cho Khoa QTKD. Chương trình  sẽ giúp sinh viên nhận thức được hoạt động kinh doanh không chỉ là lợi ích riêng, mà cần phải  có trách nhiệm với xã hội. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ trở thành công  dân tích cực, hiểu biết xã hội và thể hiện trách nhiệm cụ thể, bằng cách tham gia vào các hoạt động có ích cho cộng đồng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

3.  MỤC TIÊU CTĐT

      Chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản trị, tài chính, marketing cùng những kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

      Nội dung chương trình theo hướng ứng dụng, chú trọng kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm nhằm giúp người học thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

     Từ đó, người học có được năng lực và phẩm chất cần thiết, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội để làm việc hiệu quả và có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp.

     Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn hoặc quản lý kinh doanh tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại – dịch vụ, bất động sản, xuất nhập khẩu, tài chính – ngân hàng.

4. CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

A. KIẾN THỨC 

      CĐR1:  Nhận biết các vấn đề cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, pháp luật và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý. 

    CĐR2:  Giải thích các kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động: kinh doanh, tài chính, marketing, sản xuất và nhân lực của doanh nghiệp.

   CĐR3: Áp dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị tài chính để định hướng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

   CĐR4:  Vận dụng các chức năng quản trị vào hoạt động kinh doanh như điều hành sản xuất, tổ chức nhân lực, tiếp thị sản phẩm, tài chính – kế toán để quản trị doanh nghiệp và giải quyết những tình huống kinh doanh trong thực tế.

B. KỸ NĂNG

    CĐR5:  Ứng dụng các kỹ năng làm việc cơ bản: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tự học để thích ứng nhanh với biến động của môi trường kinh doanh.Tư duy và giải quyết vấn đề trên tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

   CĐR6:  Sử dụng tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEIC 450, tin học tương đương trình độ B để  hỗ trợ công việc hiệu quả.

   CĐR7:  Sử dụng được các phần mềm thống kê chuyên ngành nhằm phân tích và xử lý thông tin, tận dụng cơ hội và ra quyết định kịp thời.

C. THÁI ĐỘ

    CĐR8:  Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin chủ động sáng tạo, tính kỷ luật cao, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và có trách nhiệm xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước.

   CĐR9:  Biểu lộ tinh thần hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và đối tác trong công việc.

 5.  CẤU TRÚC CTĐT

Cấu trúc CTĐT ngành QTKD bao gồm:

+  Kiến thức đại cương (kiến thức tổng quát) với các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất.

+ Kiến thức cơ sở ngành (kiến thức nền tảng ngành) với các học phần thuộc quản trị, kinh tế học, tài chính – kế toán, cùng các kiến thức về khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và đạo đức văn hóa kinh doanh. 

+  Kiến thức chuyên ngành (kiến thức chuyên môn ngành nghề) gồm các học phần chuyên môn sâu của từng chuyên ngành: QTKD tổng hợp, quản trị marketing, quản trị tài chính-kế toán.

     Các kiến thức gắn kết với nhau thành một khối thống nhất, người học sẽ có được nền tảng kiến thức cơ bản và chuyên môn vững để có thể làm việc hiệu quả và thích ứng với môi trường kinh doanh.

CẤU TRÚC CTĐT

STT Khối kiến thức Tín chỉ %
1 Kiến thức đại cương 37 27
2 Kiến thức cơ sở ngành 43 31
3 Kiến thức chuyên ngành 58 42
Cộng 138 100

6. MA TRẬN KỸ NĂNG

       Ma trận kỹ năng của CTĐT ngành QTKD là bảng đối sánh chỉ rõ sự đóng góp của 48 học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra ứng với từng cấp độ (theo thang Bloom) về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học đạt được khi ra trường.

7.  ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN

       Đề cương mỗi học phần là bản cam kết của giảng viên đối với người học về chuẩn đầu ra. Tổng hợp 48 học phần trong chương trình dạy học ngành QTKD là khối lượng kiến thức đáp ứng chuẩn đầu ra của khóa học mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.

    Bản mô tả chương trình đào tạo được điều chỉnh tháng 12 năm 2019 sau khi CTĐT được rà soát, cập nhật và Hội đồng khoa học Khoa QTKD thông qua.

---------------------------------------------------------------


Giới Thiệu STU