Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Ngô Thị Thu

Ngô Thị Thu

Trưởng khoa khoa Quản trị Kinh doanh

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Tài chính Marketing
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: ngothungo@yahoo.com.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Các môn liên quan đến Tài chính – Marketing
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Ảnh hưởng của giá trị tiêu dùng đến ý định chấp nhận sản phẩm mới: Nghiên cứu nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tạo thị trường Tp. Hồ Chí Minh (đồng tác giả). Năm công bố: 2020, tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing (ĐH Tài chính – Marketing).
  • Tính đổi mới và ý định mua sản phẩm mới: Kết quả nghiên cứu nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (đồng tác giả). Năm công bố: 2020, tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing (ĐH Tài chính – Marketing).
  • Xây dựng thương hiệu trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số.    Năm công bố 2019, Kỷ yếu Hội thảo cấp trường, XB 2019.
  • Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua bếp điện từ tại hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm công bố 2017, Tạp chí Khoa học – Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Văn bằng Đại học: Đại học Kinh tế, Tp. Hồ Chí Minh (năm 1985, chuyên ngành Vật giá, Ngành kế hoạch)
  • Văn bằng Cao học: trường Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh liên kết với viện Hague – Hà Lan (năm 1997).
  • Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp 2006, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

    

Giới Thiệu STU