Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

CNCĐ. Nguyễn Thị Huỳnh Như

CNCĐ. Nguyễn Thị Huỳnh Như

Thư ký khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân Cao đẳng
 • Lĩnh Vực: Công nghệ thông tin
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: nhu.nguyenthihuynh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Thực Tế
  • Nhân viên bán hàng
  • Nhân viên phòng kế  hoạch
  • Thư ký
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao đẳng CNTT

Giới Thiệu STU