Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Seminar Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Cập nhật 14/03/2023 - 10:12:16 AM (GMT+7)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm phát triển phong trào nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, kinh doanh cho sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh. Qua đó giúp sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng, tạo cơ hội học tập chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo, kinh doanh của mình.

- Tạo phong trào hoạt động sôi nổi trong toàn bộ hệ thống Đoàn - Hội Khoa Quản trị kinh doanh. Là nhịp cầu kết nối và giao lưu giữa các bạn sinh viên trong khoa với nhau.

2. Yêu cầu:

- Hình thức và nội dung chương trình phải được tổ chức sôi nổi và hấp dẫn, phù hợp với tính chất chương trình.

- Lực lượng tham gia chương trình đa dạng, thu hút tất cả các bạn sinh viên khoa QTKD.

- Sinh viên tham gia chương trình trên tinh thần tình nguyện và phải tuân theo nội quy của Ban tổ chức đề ra.

- Cấp ngày Công tác xã hội theo quy định cho sinh viên tham gia.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

- Văn nghệ với chủ đề Thanh niên thời đại mới và Truyền thống Khoa Quản trị kinh doanh.

- Giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và quá trình thực hiện, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Diễn giả chia sẻ các kiến thức, xây dựng và phát triển trao dồi học thuật, ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh.

- Giao lưu giữa diễn giả và sinh viên về các vấn đề: kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học tại STU.

- Bài khảo sát 30 phút “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh” năm 2023.

III. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

1. Địa điểm dự kiến: Hội trường B (Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn).

2. Thời gian dự kiến: 07 giờ 30 ngày 24/03/2023 (thứ Sáu).

3. Thành phần tham gia:

- Cán bộ, giảng viên của Khoa Quản trị kinh doanh.

- Tất cả các bạn sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh.


Giới Thiệu STU