Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Th.S Nguyễn My Huy Thạch

Th.S Nguyễn My Huy Thạch

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản Trị Kinh Doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: thach.nguyenmyhuy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Toán C1, Quản Trị Chất Lượng, Quản Trị Vận Hành.
  Thực Tế
  • Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Quản Lý Dự Án công ty xây dựng Trang Trí Nội Thất TTT và GBA ( 2007, 2013).
  • Kỹ sư công nghiệp, Giám sát kế hoạch sản xuất, Giám sát chất lượng nhà máy may xuất khẩu Esquel. (2003, 2007) .....
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh ( MBA) trường đại học Maastritch, Hà Lan ( Netherlands) năm 2013.
  • Tốt nghiệp Cử Nhân Quản Lý Công Nghiệp(BA) trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.
    

Giới Thiệu STU