Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Phạm Thiên Phú

ThS. Phạm Thiên Phú

Phó trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: phu.phamthien@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nghiên cứu Marketing.
  • Hành vi người tiêu dùng.
  • Quản trị quan hệ khách hàng
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Nghiên cứu Marketing mối quan hệ.
   Nghiên cứu hành vi khách hàng online, social media.
   Nghiên cứu hành vi khởi nghiệp.
    
  Thực Tế
  • Nghiên cứu thị trường.
  • Marketing và bán hàng.
  • Tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.
  • Cao học: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh
    

Giới Thiệu STU