Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Võ Văn Hưng

ThS. Võ Văn Hưng

Trưởng Bộ môn

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: hung.vovan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Toán – thống kê.
  • Kinh tế học.
  • Quản trị dịch vụ.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Kinh tế phát triển.
  • Di cư.
  • Quản trị dịch vụ.
    
  Thực Tế
  • Phát triển thị trường.
  • Phân bổ nguồn lực doanh nghiệp.
  • Quản trị doanh nghiệp.
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ kinh tế phát triển.
  • Kỹ sư nông nghiệp.
    

Giới Thiệu STU