Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Cuộc thi học thuật "Các mô hình kinh tế lượng chuyên ngành Tài chính"

Cập nhật 14/03/2023 - 10:04:41 AM (GMT+7)

I. GIỚI THIỆU

Theo chương trình hoạt động năm 2023, trong tháng 03, 04 năm 2023, CLB Quản trị Tài chính - Khoa QTKD tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Khoa. Cuộc thi nhằm mục đích:

- Khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Khoa QTKD

- Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên có hứng thú với hoạt động nghiên cứu khoa học

- Giúp sinh viên phát triển các kĩ năng tìm kiếm, thu thập thông tin, dữ liệu tài chính, sử dụng phần mềm thống kê, phân tích kết quả nghiên cứu, viết báo cáo.

- Đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo về phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên

II. NỘI DUNG CÁC VÒNG THI

Vòng 1. Xét duyệt ý tưởng mô hình: Sinh viên đăng ký tham gia sẽ nộp bài ý tưởng về mô hình kinh tế lượng chuyên ngành Tài chính mà mình dự định thực hiện, kèm theo thuyết minh về cơ sở xây dựng mô hình và nguồn số liệu mà sinh viên thu thập cho mô hình.

            Tiêu chí xét duyệt ý tưởng mô hình: Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình; Khả năng thực hiện; Chất lượng nguồn số liệu.

Vòng 2. Xét duyệt kết quả phân tích thực nghiệm mô hình: Dựa trên mô hình được xét duyệt ở vòng 1, sinh viên tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý kết quả và phân tích kết quả. Sinh viên nộp bài phân tích kết quả, file dữ liệu để Ban giám khảo chấm bài. Sinh viên giải đáp trước Ban Giám khảo các câu hỏi liên quan đến mô hình.

           Tiêu chí chấm điểm kết quả phân tích thực nghiệm mô hình: Chất lượng mô hình theo kết quả thực nghiệm; Phân tích thống kê mô tả; Phân tích kết quả hồi quy theo phần mềm.

III. GIẢI THƯỞNG:

Để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và phù hợp với quy chế thu chi của nhà trường, cơ cấu giải thưởng như sau:

STT

Giải thưởng

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền (VND)

1

Giải nhất

1

1.500.000

1.500.000

2

Giải nhì

1

1.200.000

1.200.000

3

Giải ba

2

1.000.000

2.000.000

4

Giải khuyến khích

3

700.000

2.100.000

IV. LỊCH TRÌNH CUỘC THI

- Từ 15/3 đến 30/3: Sinh viên nộp bài ý tưởng mô hình và thuyết minh trên cổng đăng ký: https://forms.gle/RwvBVmMsU7YxqXzA6

- Từ 1/4 đến 15/4: Sinh viên thu thập dữ liệu, viết bài phân tích kết quả và nộp cho Ban Giám khảo (đối với các mô hình đã được thông báo kết quả đạt vòng 1)

- Từ 16/4 đến 20/4: Chấm bài, công bố kết quả, trao giải thưởng