Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Danh sách giảng viên hướng dẫn môn Thực tập tốt nghiệp (2023)

Cập nhật 04/03/2023 - 05:33:00 PM (GMT+7)

Văn phòng khoa thông báo danh sách GVHD báo cáo thực tập tốt nghiệp 2023.

Sinh viên xem theo lĩnh vực. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc lần gặp đầu tiên với giảng viên hướng dẫn

Lĩnh vực : Bán hàng - Marketing - Thương mại điện tử : Xem tại đây

Lĩnh vực : Chiến lược - Nhân sự - Xuất Nhập Khẩu: xem tại đây

Lĩnh vực: Kế Toán - Tài chính - Tín dụng - Chứng khoán - Kiểm toán: Xem tại đây

Lịch gặp GVHD chi tiết (ngày, giờ, phòng)