Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Thông báo về việc cho sinh viên tham khảo Báo cáo thực tập

Cập nhật 21/03/2011 - 05:27:01 PM (GMT+7)
(không có)

Để phục vụ cho sinh viên các khóa cuối (đại học khóa 2006, cao đẳng khóa 2007, trung cấp khóa 2008)được tham khảo Báo cáo thực tập mẫu.  Khoa QTKD thông báo về thời gian cho Sinh viên tham khảo BCTT bắt đầu từ ngày 18/01/2010 đến ngày 06/02/2010 tại P.203C. Sinh viên theo dõi lịch tham khảo BCTT tại bảng thông báo trước VPK hoặc trước P.203C. Sinh viên đọc kỹ "Quy định về việc tham khảo báo cáo thực tập" tại đây