Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký môn học lý luận chính trị cuối khóa đối với khóa D17, D18

Cập nhật 29/12/2022 - 12:41:00 PM (GMT+7)

Khoa QTKD thông báo chương trình đào tạo từ khóa D19 trở về sau không còn môn Lý luận chính trị cuối khóa trong các môn thi tốt nghiệp ở học kỳ 8.

Vì vậy, đối với sinh viên khóa D17, D18 chưa tốt nghiệp và chưa hoàn thành môn Lý luận chính trị cuối khóa, các bạn sẽ đăng ký môn học vào ô các môn học không được mở trong kỳ, nhập mã môn GS79004 để đăng ký môn học.

Lưu ý: chương trình khóa D17, D18 vẫn phải hoàn thành môn Lý luận chính trị cuối khóa để được xét tốt nghiệp ra trường.