Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Khoa Quản trị Kinh doanh

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn BCTT 2022

Cập nhật 13/03/2022 - 07:53:26 PM (GMT+7)

Danh sách giảng viên hướng dẫn BCTT 2022:

Lĩnh vực Bán hàng - Markeitng

Lĩnh vực Nhân sự - Xuất Nhập Khẩu - Chiến lược

Lĩnh vực Kế toán - Tài chính - Tín dụng - Chứng khoán - Kiểm toán

Lịch gặp giảng viên (có số phòng)

- Sinh viên trước khi đến gặp giảng viên đến văn phòng khoa C102 xem phòng (vì hiện tại khoa chưa cập nhật phòng gặp vào danh sách)

- Đối với những sinh viên có GVHD gặp online, Khoa sẽ gửi pass và ID cho các bạn trước khi gặp, các bạn thường xuyên kiểm tra mail.