Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2021

Cập nhật 19/03/2021 - 08:24:27 PM (GMT+7)
- Danh sách phân công GVHD lĩnh vực Kinh tế (xem tại đây).
- Danh sách phân công GVHD lĩnh vực Marketing (xem tại đây).
- Danh sách phân công GVHD lĩnh vực Tài chính - Kế toán (xem tại đây).
- Danh sách phân công GVHD lĩnh vực Nhân sự - Hành chính văn phòng (xem tại đây)
- Danh sách và lịch gặp có dán tại bảng thông báo trước Khoa
- Các sinh viên đăng kí trễ, bổ sung, chuyển đổi lĩnh vực xem tên mình trong DANH SÁCH BỔ SUNG, THAY ĐỔI.
- Lịch gặp GVHD buổi đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau (22/03/2021). Lịch gặp GVHD xem tại đây.