Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên - GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp (Đại học 2019 + Học lại)

Cập nhật 07/10/2023 - 10:42:14 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên xem "Danh sách sinh viên_Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp" + "Lịch ga95p GVHD LVTN" đính kèm dưới đây.

Lưu ý: Những sinh viên nào ở cột ghi chú có ghi "Không ĐK môn học với P.ĐT" thì phải liên hệ ngay với phòng Đào tạo để đăng ký nhé