Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên - GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp_Đợt 2_Năm 2022

Cập nhật 23/09/2022 - 03:10:22 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên bậc Đại học 2018 đã đăng ký hướng đề tài Luận văn tốt nghiệp xem "Danh sách giáo viên hướng dẫn" và "Lịch gặp giáo viên hướng dẫn" dưới đây.

Những bạn không có tên trong danh sách đủ điều kiện làm Luận văn tốt nghiệp do P.Đào tạo cung cấp cần liên hệ với P.Đào tạo để lấy giấy giới thiệu được xét bổ sung nộp cho văn phòng Khoa