Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo Hội đồng bảo vệ Luận văn + Danh sách thứ tự lên bảo vệ (Thứ Tư ngày 10/08/2022)

Cập nhật 03/08/2022 - 05:23:08 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học và Cao đẳng khoá 2018 & các khoá trước học lại - xem thông báo chi tiết Hội đồng bảo vệ + Danh sách thứ tự sinh viên lên bảo vệ dưới đây nhé