Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo nộp quyển Luận văn chính thức + File chương trình (Bậc Đại học + Cao đẳng)

Cập nhật 01/08/2022 - 10:48:09 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên bậc Đại học 2018 + Cao đẳng 2018 + sinh viên các khoá trước làm lại lưu ý các thông tin về việc nộp quyển Luận văn chính thức như thông báo dưới đây: