Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên_GV hướng dẫn_tên đề tài LVTN_Đợt tháng 4/2024

Cập nhật 17/05/2024 - 12:10:46 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký làm Luận văn tốt nghiệp xem "Danh sách SV_GV hướng dẫn_Tên đề tài LVTN" dưới đây.

Lưu ý:

Những bạn KHÔNG GẶP GVHD, KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VỚI PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ bị xoá tên khỏi danh sách 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật