Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên_Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp đợt tháng 4/2024 và Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn

Cập nhật 25/04/2024 - 05:36:18 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên khoá  2020 & học lại đã đăng ký nhóm + hướng thực hiện Luận văn tốt nghiệp theo thông báo của Khoa, xem danh sách giáo viên hướng dẫn và Lịch gặp giáo viên hướng dẫn dưới đây.

Lưu ý: Các trường hợp trong cột ghi chú có ghi" "SV không có tên trong DS đủ ĐK làm LVTN của P.ĐT": sinh viên phải trực tiếp liên hệ với phòng Đào tạo để hỏi thông tin, nếu không bổ sung cho Khoa "giấy giới thiệu được làm LVTN" do phòng Đào tạo cấp, mặc định sẽ bị xoá tên khỏi Danh sách.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật