Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 2: Về việc thực hiện môn học "Seminar nghề nghiệp" của bậc Đại học

Cập nhật 16/04/2024 - 12:08:59 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn                                                                                                   

   Khoa Công nghệ Thông Tin

THÔNG BÁO SỐ 02

V/v thực hiện môn học “Seminar nghề nghiệp” của bậc Đại học

 1. Đối với chương trình tham quan, tìm hiểu nghề nghiệp tại các công ty:
 • Các sinh viên kiểm tra tên mình trong danh sách được duyệt đi tham quan các công ty (dán tại bảng thông báo và trên web Khoa) từ ngày 15/04/2024. Sinh viên nào đăng ký đi tham quan mà không được duyệt thì phải tham gia chương trình hướng nghiệp tại trường.
 • Sinh viên thực hiện các công việc theo thời gian sau:

STT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Họp nhóm trước khi tham quan

Nhóm Amazon: 09h30, 26/04/2024

Hội trường A

Nhóm DXC: 11h00, 24/04/2024

Phòng C801

Nhóm FPT: 09h30, 08/05/2024

Hội trường A

2

Đi thăm công ty Amazon Vietnam

08h00, ngày 03/05/2023 (thứ 6)

Sân cổng chính

3

Đi thăm công ty DXC Technology

08h00, ngày 08/05/2023 (thứ 4)

Sân cổng chính

4

Đi thăm công ty FPT Software

07h30, ngày 15/05/2024 (thứ 4)

Sân cổng chính

 • Yêu cầu: Có mặt đúng giờ, ăn mặc lịch sự (quần dài + áo sơ mi), thái độ đi tham quan nghiêm túc để không làm ảnh hưởng đến uy tín của Khoa CNTT – trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.
 • Các sinh viên có đăng ký và được duyệt đi tham quan (theo danh sách dán tại bảng thông báo và trên web Khoa) mà không tham gia, không có đơn xin phép với lý do chính đáng gửi giảng viên phụ trách thì xem như không đạt môn học.
 • Các sinh viên đi chương trình tham quan PHẢI đi theo xe của trường tổ chức (theo thông báo).
 • Đánh giá môn học:
  • Môn học sẽ được đánh giá chấm điểm qua 02 tiêu chí:
   • Tham gia đầy đủ các nội dung trên
   • Nộp báo cáo thu hoạch: báo cáo thu hoạch trình bày ý kiến theo câu hỏi: Sinh viên thu nhận được thông tin và hiểu biết gì sau ngày tham quan: quy trình sản xuất (hoặc quy trình kiểm định) phần mềm của các công ty được tham quan, tiêu chí tuyển dụng của công ty được tham quan, bản thân sinh viên cần bổ sung thêm các kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
   • Cộng điểm: dành cho sinh viên tham gia cả hai chương trình Tham quan công ty và Hướng nghiệp tại trường.
 • Ngày nộp báo cáo:  Các sinh viên nộp báo cáo theo thông báo của giảng viên phụ trách:
  • Nhóm AMZ 1: Thầy Bùi Nhật Bằng
  • Nhóm AMZ 2: Thầy Nguyễn Trần Phúc Thịnh
  • Nhóm DXC 1: Thầy  Lương An Vinh
  • Nhóm DXC 2: Thầy Trần Văn Hùng
  • Nhóm FPT 1: Thầy  Ngô Xuân Bách
  • Nhóm FPT 2: Thầy Trần Văn Hùng
  • Nhóm FPT 3: Thầy Trịnh Thanh Duy
  • Nhóm FPT 4: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Nhóm FPT 5: Thầy Hà Anh Vũ
 • Mỗi sinh viên nộp 01 báo cáo.
 • Các bản báo cáo giống nhau sẽ bị đánh giá KHÔNG ĐẠT.
 1. Đối với chương trình tham dự buổi trình bày hướng nghiệp do Khoa tổ chức tại trường
 • Sinh viên thực hiện các công việc theo thời gian sau:

STT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Dự buổi hướng nghiệp – Công ty SH System

09h15, ngày 24/04/2024 (Thứ 4)

Hội trường A

2

Dự buổi hướng nghiệp – Công Ty Be Vietnam, KMS, ITC Group

09h15, ngày 04/05/2024 (Thứ 7)

Hội trường B

3

Dự buổi hướng nghiệp – Công ty VTI Academy

14h15, ngày 09/05/2024 (Thứ 5)

Hội trường B

 • Yêu cầu: Có mặt đúng giờ, ăn mặc lịch sự (quần dài + áo sơ mi), thái độ đi tham quan nghiêm túc để không làm ảnh hưởng đến uy tín của Khoa CNTT – trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.
 • Các sinh viên đi trễ 15 phút coi như bỏ môn học.
 • Đánh giá môn học:
  • Môn học sẽ được đánh giá chấm điểm qua 02 tiêu chí:
   • Có mặt đúng giờ, tham gia hết chương trình
   • Nộp báo cáo thu hoạch: báo cáo thu hoạch trình bày ý kiến theo câu hỏi: Sinh viên thu nhận được thông tin và hiểu biết gì sau ngày hướng nghiệp; làm thế nào để có việc làm sau tốt nghiệp và bản thân sinh viên cần bổ sung thêm các kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng”.
   • Cộng điểm: dành cho các sinh viên tham gia ít nhất 02 trong 03 chương trình nêu trên.
 • Ngày nộp báo cáo:  Các sinh viên nộp báo cáo theo thông báo của giảng viên phụ trách : Thầy Trần Văn Hùng (cho đợt ngày 24/04/2024), Cô Nguyễn Lạc An Thư (cho đợt ngày 04/05/2024), Thầy Hồ Đình Khả (cho đợt ngày 09/05/2024).
 • Mỗi sinh viên nộp 01 báo cáo.
 • Các bản báo cáo giống nhau sẽ bị đánh giá  KHÔNG ĐẠT.

                                                                                                               Ngày 15 tháng 04 năm 2024

                                                                                                   Ban Chủ Nhiệm Khoa

Danh sách đi tham quan Cty Amazon

Danh sách đi tham quan Cty DXC

Danh sách đi tham quan Cty FPT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật