Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

Thông báo: Các mốc thời gian thực hiện môn "Seminar nghề nghiệp"

Cập nhật 05/04/2024 - 12:18:12 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký thực hiện môn "Seminar nghề nghiệp" theo dõi và thực hiện các mốc thời gian theo Thông báo dưới đây:

  1. Họp nhóm sinh viên chuẩn bị trước khi đi tham quan :
  • Nhóm  đi DXC          - Ngày 24/04/2024 – Thứ Tư, từ 11h00 đến 12h00 – Phòng C801
  • Nhóm đi AMZ          - Ngày 26/04/2024 – Thứ Sáu, từ 09h30 đến 11h00 – Hội trường A
  • Nhóm đi FPT            - Ngày 08/05/2024 – Thứ Tư, từ 9h30 đến 11h00 – Hội trường A
  1. Tổ chức hướng nghiệp tại Trường:
  • Công ty SH System: (Hội trường A) - Ngày 24/04/2024 – Thứ Tư, từ 09h30 đến 12h00 
  • Nhóm Công ty Be VietNam, KMS, ITC: (Hội trường B) - Ngày 04/05/2024 – Thứ Bảy, từ 9h30 đến 12h00
  • Cty VTI Academy: (Hội trường B) - Ngày 09/05/2024 – Thứ Năm, từ 14h30 đến 17h00

3. Đi tham quan các Công ty: sinh viên chờ theo dõi thông báo tiếp theo khi có lịch trình cụ thể.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật