Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v thực hiện đăng ký đề tài Luận văn tốt nghiệp (Bậc Đại học + Liên thông) - Đợt tháng 4 năm 2024

Cập nhật 08/04/2024 - 05:50:56 PM (GMT+7)

Thông báo V/v đăng ký nhóm làm việc thực hiện Luận văn Tốt nghiệp
Dành cho các sinh viên bậc ĐẠI HỌC – LIÊN THÔNG đủ điều kiện thực hiện Luận Văn Tốt Nghiệp vào tháng 04 năm 2024

 

Yêu cầu thực hiện:

 • Hình thức thực hiện bài thi tốt nghiệp vào tháng 04/2024 dành cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng của Khoa Công nghệ Thông tin là thực hiện khoá luận tốt nghiệp (hay còn gọi là luận văn tốt nghiệp - LVTN)
 • Điều kiện để các sinh viên bậc cao đẳng, đại học và liên thông được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa:
  • Sinh viên đã hoàn tất đạt yêu cầu tất cả các môn học : đồ án, thí nghiệm, thực hành, bài tập lớn và thực tập tốt nghiệp có trong chương trình đào tạo của khóa – ngành.
  • Sinh viên có số tín chỉ chưa đạt (còn nợ) trong chương trình đào tạo của khóa – ngành không nhiều hơn 09 tín chỉ; không bao gồm tín chỉ thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa (Xem Khoản 13.3 (4), Điều 13, Quy chế v/v đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học công nghệ Sài Gòn – QĐ 390-2022/QĐ-DSG-ĐT ngày 03/10/2022)
 • Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp sẽ được tự do chọn người cùng làm chung bài luận văn tạo thành nhóm. Mỗi nhóm có từ 1 – 2 sinh viên.
 • Sinh viên/nhóm sinh viên khi đăng ký ghi rõ hướng muốn thực hiện bài LVTN theo 01 trong 03 hướng: ứng dụng trên Web; ứng dụng trên Mobile hoặc ứng dụng .Net
 • Sinh viên bậc đại học và liên thông đăng ký nhóm làm việc trên website thông báo của Khoa theo đường link sau (dùng email student để đăng ký, nếu nhóm 2 sinh viên thì cử 1 bạn đại diện để đăng ký): https://forms.gle/gMF7hnSfnSbT28BM7
 • Thời gian đăng ký : 12/04/2024 – 16/04/2024

 

Lưu ý chung:

 • Sinh viên thực hiện luận văn cần đăng ký với cả Phòng Đào tạo (đăng ký môn học) và với Khoa (đăng ký nhóm và hướng ở link trên).
 • Trong trường hợp sinh viên thực hiện sai quy tắc đăng ký hoặc chưa đăng ký, Khoa sẽ tự sắp xếp.
 • Nếu có vấn đề khó khăn, sinh viên liên lạc với giảng viên cố vấn học tập hoặc cô Kim Dung (dung.lekim@stu.edu.vn - 0903020258) để được hướng dẫn.

 

Lưu ý đối với các sinh viên đã ra trường:

 • Phải đủ điều kiện đăng ký thực hiện LVTN (trinh bày ở trên) + có Giấy đăng ký môn Luận văn Tốt nghiệp do Phòng Đào Tạo cấp.
 • Tiến hành đăng ký như yêu cầu ghi rõ phần trên.

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật