Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v thực hiện môn học “Seminar nghề nghiệp” của bậc Đại học + Liên thông

Cập nhật 28/03/2024 - 11:01:23 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v thực hiện môn học “Seminar nghề nghiệp” của bậc Đại học + Liên thông
 

Sinh viên Khoa CNTT đăng ký môn “Seminar nghề nghiệp” năm 2024, thực hiện môn học theo thông báo sau:

 1. Đi tham quan, tìm hiểu nghề nghiệp tại công ty:
 • Công ty FPT Software – Quận 9 – Có xe đưa rước
 • Công ty DXC Technology – Quận Tân Bình - Có xe đưa rước
 • Công ty Amazon – Quận 1 - Có xe đưa rước

*Các chương trình này giới hạn số lượng đăng ký.

 

 1. Tham dự buổi trình bày hướng nghiệp do Khoa tổ chức tại trường STU:
 • Dự kiến các chương trình sẽ diễn ra cụ thể như sau:
  1. Vào lúc 09h15, ngày 24/04/2024 (Thứ 4) – Công ty SH System trình bày
  2. Vào lúc 09h15, ngày 04/05/2024 (Thứ 7) – Công ty Be Viet nam , KMS, ITC Group trình bày
  3. Vào lúc 14h15, ngày 09/05/2024 (Thứ 5) – Công ty VTI Academy trình bày

*Các chương trình này không giới hạn số lượng đăng ký.

 

LƯU Ý: Sinh viên có thể chọn cả 02 loại chương trình trên nếu còn chỗ đăng ký.

Mục đích:

 • Tìm hiểu thực tế các công ty phần mềm: phong cách làm việc, quy trình sản xuất phần mềm, kiểm định phần mềm, các tiêu chí tuyển dụng.
 • Tham quan môi trường làm việc của một công ty sản xuất phần mềm

Thời gian và số lượng sinh viên tham quan:

STT

Công ty

Thời gian

Số lượng

1

Công ty Amazon Vietnam

07h45, ngày 03/05/2024 (Thứ 6)

88

2

Công ty DXC Technology

07h45, ngày 08/05/2024 (Thứ 4)

88

3

Công ty FPT Software

07h30, ngày 15/05/2024 (Thứ 4)

220

 

Đăng ký: Sinh viên tiến hành đăng ký theo quy định sau:

 1. Đối với chương trình  Tham quan
 • Sinh viên đăng ký tham quan Công ty Amazon Vietnam, DXC Technology, FPT Software. Nếu sau này có thêm các đối tác công ty khác, Khoa sẽ thông báo sau.
 • Thời gian bắt đầu đăng ký khi ra thông báo này.
 • Hạn chót: việc đăng ký sẽ kết thúc ngay khi đủ số lượng sinh viên mà công ty nhận hoặc vào ngày 08/04/2024 (Thứ 2) – trước 11h30.
 • Đăng ký tham quan Amazon Vietnam – ngày 03/05/2024 (Thứ 6) tại link:

https://forms.gle/zLXatRGEfV87Kt3R9

 

 • Đăng ký tham quan DXC Technology – ngày 08/05/2024 (Thứ 4) tại link:

https://forms.gle/7WUPCQ54uQsFSd5f7

 

 • Đăng ký tham quan FPT Software – ngày 15/05/2024 (Thứ 4) tại link:

https://forms.gle/y8imkb9SyVGR1dFM7

 • Sau khi có danh sách đăng ký, Khoa sẽ sắp xếp và thông báo chi tiết việc đi tham quan công ty đến các sinh viên.
 • Các sinh viên đăng ký, có tên trong danh sách mà không tham dự, không có đơn xin phép với lý do chính đáng thì coi như KHÔNG ĐẠT MÔN HỌC.
 1. Đối với chương trình Hướng nghiệp tại trường
 • Không giới hạn số lượng
 • Hạn chót đăng ký: 12/04/2024 (Thứ 6) – trước 11h30.
 • Đăng ký tham gia ngày 24/04/2024 (Thứ 4) – Công ty SH System tại link:

https://forms.gle/3hJ3fpQoqLeWcJRCA

 

 • Đăng ký tham gia ngày 04/05/2024 (Thứ 7) – Các công ty Be Vietnam, KMS, ITC Group tại link:

https://forms.gle/Db2Chxjrq9DhqTWS6

 

 • Đăng ký tham gia ngày 09/05/2024 (Thứ 5) – Công ty VTI Academy tại link:

https://forms.gle/2iqfr4tnpMCJAk2k6

 

Sau khi có danh sách đăng ký, Khoa sẽ sắp xếp và thông báo chi tiết việc tham dự chương trình đến các sinh viên.

 

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

Ban Chủ Nhiệm Khoa


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật