Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên - GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp_HK2 (2023-2024)

Cập nhật 05/03/2024 - 10:51:19 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên xem Danh sách sinh viên_Giáo viên hướng dẫn Thực tập Tốt nghiệp, và Lịch gặp GVHD dưới đây.

Lưu ý: Những SV ở cột ghi chú có ghi "Không có tên trong DS ĐKMH với P.ĐT" thì phải liên hệ với phòng Đào tạo để đăng ký môn học gấp nhé


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật