Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập

Cập nhật 23/02/2024 - 07:03:04 AM (GMT+7)

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 43 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2024).

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 20/3/2024, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật