Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp năm 2024

Cập nhật 16/02/2024 - 06:33:48 AM (GMT+7)

V/v Hình thức Thực tập Tốt nghiệp của sinh viên hệ Chính quy – bậc Đại học Năm 2024

 

Giai đoạn Thực tập Tốt nghiệp (TTTN) của sinh viên bậc Đại học năm 2024 kéo dài trong 08 tuần lễ bắt đầu từ: 11.03.2024 đến 04.05.2024 (08 tuần lễ)

Sinh viên được quyền chọn 01 trong 02 hình thức thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp:

 

HÌNH THỨC 1: Thực tập bên ngoài trường

 • Sinh viên tự chọn (công ty, xí nghiệp, đơn vị,… có tư cách pháp nhân) làm nơi thực hiện bài TTTN.
 • Sinh viên có thể xin giấy giới thiệu thực tập ngoài trường tại Văn phòng Khoa CNTT.
 • Sinh viên sau khi đã thực hiện việc đăng ký môn học “Thực tập tốt nghiệp” cho nhà trường thì phải thực hiện việc đăng ký hình thức TTTN tại Khoa như sau:
 • Đăng ký: tại Link này, cột “Nơi thực tập” ghi rõ thực tập tại công ty
 • Thời hạn thực hiện đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 26.02.2024
 • Sinh viên phải chịu sự quản lý của của Giảng viên phụ trách (GVPT) môn học do Khoa phân công.
 • Danh sách các GVPT sẽ niêm yết trước ngày 11.03.2024
 • Sinh viên phải gặp GVPT trong tuần lễ đầu tiên từ ngày 11.03.2024 - 18.03.2024 để báo cáo kế hoạch của cá nhân và nộp thông tin theo mẫu 001/TTTN-CNTT cho GVPT.
 • Sinh viên phải có trách nhiệm tự trao đổi với GVPT phần thực tập của mình để hiểu rõ yêu cầu của Khoa.
 • Sinh viên phải nhận lại bản sao của tờ đề bài TTTN đã có phê duyệt của GVPT và Ban Chủ Nhiệm Khoa để thực hiện đúng theo yêu cầu.
 • Sau khi hoàn thành bài TTTN, sinh viên phải thực hiện:
  • Lấy được giấy nhận xét của Người hướng dẫn tại nơi thực tập (công ty) theo mẫu 002/TTTN-CNTT.
  • Nộp giấy nhận xét cho GVPT.
  • Gửi báo cáo TTTN cho GVPT. Báo cáo công việc phải đầy đủ các công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
 • Điểm của bài TTTN do GVPT chấm (dựa trên tham khảo của điểm (hoặc nhận xét) do bên hướng dẫn ngoài trường cung cấp và đánh giá riêng của GVPT)

 

 

HÌNH THỨC 2: Thực tập tại trường

 • Sinh viên thực hiện bài TTTN của mình dưới sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn (GVHD)  của Khoa CNTT.
 • Các công việc phải thực hiện và đánh giá cuối cùng của giai đoạn TTTN sẽ do GVHD quyết định và giao nhiệm vụ cho sinh viên.
 • Sinh viên sau khi đã thực hiện việc đăng ký môn học “Thực tập tốt nghiệp” cho nhà trường thì phải thực hiện việc đăng ký hình thức TTTN tại Khoa như sau:
 • Đăng ký: tại Link này, cột “Nơi thực tập” ghi rõ thực tập tại trường
 • Sinh viên có thể đăng ký làm chung nhóm (tối đa 02 sinh viên/nhóm), sinh viên cần ghi chú vào danh sách để Khoa biết thông tin.
 • Thời hạn thực hiện đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 26.02.2024
 • Danh sách các GVHD sẽ niêm yết trước ngày 11.03.2024

 

THÔNG BÁO CHUNG

 • Sinh viên phải thực hiện việc đăng ký môn học TTTN tại Phòng Đào tạo (điều kiện cần để học môn học này)
 • Sinh viên phải chú ý theo dõi các thông báo liên quan đến vấn đề TTTN như: ngày giờ, địa điểm gặp GVHD, hình thức làm bài, kiểm tra tiến độ,….trên website của trường (phần thông báo của Khoa CNTT).
 • Mọi thắc mắc cần được giải đáp, sinh viên có thể gặp Giáo viên chủ nhiệm hoặc cô Kim Dung - tại văn phòng Khoa CNTT.
 • Sinh viên bắt đầu thực hiện môn TTTN từ tuần lễ : 11.03.2024 đến 04.05.2024

 

 • LƯU Ý: Tất cả các trường hợp sinh viên không đăng ký TTTN theo các hình thức nêu trên sẽ thực hiện bài TTTN theo sự phân công của Khoa.

 

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật