Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Thông báo

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 10/2023

Cập nhật 13/10/2023 - 06:08:34 PM (GMT+7)

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions xin gửi đến các bạn thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 42 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 10/2023). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/11/2023, hồ sơ bao gồm:

  •  CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

​​​​​​​


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật