Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách Sinh viên_Giáo viên hướng dẫn Đồ án Phân tích TKHTTT + Đồ án Tin học + Thực tập Chuyên ngành và Lịch gặp GV hướng dẫn các Đồ án

Cập nhật 08/10/2023 - 07:13:43 AM (GMT+7)

Sinh viên xem danh sách Giáo viên hướng dẫn các Đồ án HK1 (2023-2024): Đồ án Phân tích thiết kế Hệ thống Thông tin + Thực tập Chuyên ngành  + Đồ án Tin học và Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn các Đồ án dưới đây.

Lưu ý: Sinh viên nào ở cột ghi chú có ghi "Không có tên ĐK môn học với P.ĐT" thì phải liên hệ Phòng Đào tạo đăng ký môn học ngay nhé.

DSSV_GVHD_ĐA_PTTKHTTT

DSSV_GVHD_THUCTAP_CHUYENNGANH

DSSV_DVHD_ĐA_TINHOC (Có cập nhật lại danh sách của thầy Ngô Xuân Bách và thầy Đoàn Trình Dục)

LichGap_GVHD_ĐA_HK1_2023-2024


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật