Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v thực hiện đăng ký đề tài Luận văn tốt nghiệp (Bậc Đại học + Liên thông) - Đợt tháng 10 năm 2023

Cập nhật 21/09/2023 - 11:04:26 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đủ điều kiện thực hiện Luận văn tốt nghiệp vào tháng 10/2023 xem "Thông báo về việc đăng ký đề tài Luận văn Tốt nghiệp" dưới đây nhé


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật