Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo: V/v sinh viên Đại học D20 đăng ký "Đồ án Phân tích Thiết kế Hệ thống Thong tin" và "Đồ án Chuyên ngành"_HK1 (2023-2024)

Cập nhật 14/09/2023 - 09:51:04 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học D20_TH xem thông báo v/v thực hiện môn học "Đồ án Phân tích Thiết Kế Hệ thống Thông tin" và Đồ án "Chuyên ngành" dưới đây nhé. 
Lưu ý: mỗi nhóm chỉ nhập tên 1SV (nếu làm một mình), hoặc 2 SV (nếu làm chung)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật