Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên tham dự Seminar tại trường (9h30 thứ Năm ngày 11/05/2023)

Cập nhật 10/05/2023 - 04:39:03 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký tham dự buổi hướng nghiệp tại trường do Công ty FPT Software trình bày vào 9h30 sáng Thứ Năm ngày 11/05/2023 (Hội trường A) xem danh sách sinh viên-giáo viên phụ trách (đính kèm) - Lưu ý: có chút thay đổi GV phụ trách

Trường hợp sinh viên chưa thực hiện việc đăng ký theo thông báo của Khoa (không có tên trong danh sách) thì gặp Thầy Lương An Vinh (P.Trưởng Khoa) tại hội trường A để được giải quyết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật