Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên - GV hướng dẫn + Lịch gặp GV hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 13/04/2023 - 05:25:30 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học Khoá 2019 và các khoá cũ làm lại xem "Lịch gặp GVHD" và "Danh sách SV_GVHD_LVTN" dưới đây.

Lưu ý: Trong "Danh sách SV_GVHD_LVTN" những sinh viên ở cột ghi chú có ghi "Chưa đăng ký môn học với PĐT" thì các bạn phải liên hệ ngay với phòng Đào tạo để hoàn tất việc đăng ký môn học. Sau tuần đầu gặp GV hướng dẫn nếu các bạn vẫn không thực hiện việc đăng ký môn học thì sẽ bị xoá tên khỏi danh sách làm Luận văn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật